Создать задание

Решить задачи по механике № 35702

100 грн
Оплата наличными
 1. Преподаватели
 2. Услуги репетиторов
  1. Домашний мастер
  2. Курьерские услуги
  3. Клининговые услуги
  4. Бытовые услуги
  5. Дизайн
  6. Отделочные работы
  7. Строительные работы
  8. Ремонт техники
  9. Работа в Интернете
  10. Реклама и маркетинг
  11. Логистические и складские услуги
  12. Разработка сайтов и приложений
  13. Услуги для животных
  14. Организация праздников
  15. Услуги тренеров
  16. Услуги красоты и здоровья
  17. Деловые услуги
  18. Ремонт авто
 3. Написание работ
  1. Преподаватели по предметам
  2. Репетиторы иностранных языков
  3. Бюро переводов
  4. Преподаватели музыки
  5. Автоинструкторы
  6. Другие репетиторы
 4. Другое в написании работ
  1. Рефераты
  2. Курсовые
  3. Дипломные
  4. Конспекты
Выполнить 5 мая 2015
Просрочено
1. Вважаючи, що спектральний розподіл енергії теплового випромінювання підкоряється формулі Віна , де а = const, знайти для температури Т = 2000 K найбільш ймовірну частоту випромінювання та довжину хвилі випромінювання. 2. Частинка масою m перебуває у нескінченно глибокій тривимірній потенціальній ямі з абсолютно непроникними стінками. Довжини ребер a, b, c. Знайти власні значення енергії частинки. 3. Електрон має енергію E = 10 еВ. Знайти, у скільки разів зміниться його швидкість ? та довжина хвилі де Бройля ? при проходженні через потенціальний бар’єр висотою U = 6 еВ. 4. Знайти рівні енергії електрона, що рухається по коловій орбіті в полі ядра із зарядом Ze, користуючись правилом квантування Бора-Зомерфельда. 5. Довести, що оператор проекції моменту імпульсу є ермітовим. Доведення провести в полярних координатах 6. Користуючись варіаційним методом, визначити енергію основного стану системи двох електронів, що перебувають в потенціальному полі вигляду , де U0 – const. В якості пробних хвильових функцій електронів взяти та . Примітка: додатково використайте умову ортогональності , якщо . 7. Виписати можливі терми атомів, що містять окрім заповнених оболонок: а) два електрони (s і р); б) три електрони (p, d і f). 8. Газоподібний літій, що містить N=3?1016 атомів, перебуває при температурі T= 1500 К. При цьому потужність випромінювання резонансної лінії ?=670,8 нм (2p?2s) дорівнює P=0,25 Вт. Знайти середній час життя атома літію в стані резонансного збудження.
Конфиденциальные данные задания (точный адрес, телефон и т.д.) будут доступны только выбранному исполнителю