Решить задачи по механике № 35702

100 грн
Оплата наличными
 1. Преподаватели
 2. Услуги репетиторов
  1. Домашний мастер
  2. Курьерские услуги
  3. Клининговые услуги
  4. Бытовые услуги
  5. Строительные работы
  6. Ремонт техники
  7. Работа в Интернете
  8. Реклама, маркетинг, PR
  9. Логистические и складские услуги
  10. Разработка сайтов и приложений
  11. Услуги для животных
  12. Организация праздников
  13. Услуги тренеров
  14. Услуги красоты и здоровья
  15. Деловые услуги
  16. Автоуслуги
 3. Написание работ
  1. Преподаватели по предметам
  2. Репетиторы иностранных языков
  3. Бюро переводов
  4. Преподаватели музыки
  5. Автоинструкторы
  6. Другие репетиторы
 4. Другое в написании работ
  1. Рефераты
  2. Курсовые
  3. Дипломные
  4. Конспекты
Выполнить 5 мая 2015
Просрочено
1. Вважаючи, що спектральний розподіл енергії теплового випромінювання підкоряється формулі Віна , де а = const, знайти для температури Т = 2000 K найбільш ймовірну частоту випромінювання та довжину хвилі випромінювання. 2. Частинка масою m перебуває у нескінченно глибокій тривимірній потенціальній ямі з абсолютно непроникними стінками. Довжини ребер a, b, c. Знайти власні значення енергії частинки. 3. Електрон має енергію E = 10 еВ. Знайти, у скільки разів зміниться його швидкість ? та довжина хвилі де Бройля ? при проходженні через потенціальний бар’єр висотою U = 6 еВ. 4. Знайти рівні енергії електрона, що рухається по коловій орбіті в полі ядра із зарядом Ze, користуючись правилом квантування Бора-Зомерфельда. 5. Довести, що оператор проекції моменту імпульсу є ермітовим. Доведення провести в полярних координатах 6. Користуючись варіаційним методом, визначити енергію основного стану системи двох електронів, що перебувають в потенціальному полі вигляду , де U0 – const. В якості пробних хвильових функцій електронів взяти та . Примітка: додатково використайте умову ортогональності , якщо . 7. Виписати можливі терми атомів, що містять окрім заповнених оболонок: а) два електрони (s і р); б) три електрони (p, d і f). 8. Газоподібний літій, що містить N=3?1016 атомів, перебуває при температурі T= 1500 К. При цьому потужність випромінювання резонансної лінії ?=670,8 нм (2p?2s) дорівнює P=0,25 Вт. Знайти середній час життя атома літію в стані резонансного збудження.
Конфиденциальные данные задания (точный адрес, телефон и т.д.) будут доступны только исполнителю, которого выберет заказчик