Создать задание

Реферат в печатном виде 25 стр, на украинском языке № 74824

180 грн
Оплата наличными
 1. Преподаватели
 2. Услуги репетиторов
  1. Домашний мастер
  2. Курьерские услуги
  3. Клининговые услуги
  4. Бытовые услуги
  5. Дизайн
  6. Отделочные работы
  7. Строительные работы
  8. Ремонт техники
  9. Работа в Интернете
  10. Реклама и маркетинг
  11. Логистические и складские услуги
  12. Разработка сайтов и приложений
  13. Услуги для животных
  14. Организация праздников
  15. Услуги тренеров
  16. Услуги красоты
  17. Деловые услуги
  18. Ремонт авто
 3. Написание работ
  1. Преподаватели по предметам
  2. Репетиторы иностранных языков
  3. Бюро переводов
  4. Преподаватели музыки
  5. Автоинструкторы
  6. Другие репетиторы
 4. Рефераты
  1. Курсовые
  2. Дипломные
  3. Конспекты
  4. Другое в написании работ
Выполнить 19 ноября 2015
Задание отменено
Детали задания: Предмет - эстетика Тема реферата любая из списка 3. Міф як філософсько-естетичний образ світу (Скандинавія, Схід, Америка тощо – за вибором). 5. Естетика пифагорійців. 6. Сократ про красу і користь 4. Платон: вчення про ейдос 5. Аристотель: поняття катарсису 6. Основні категорії візантійської естетики 7. Теорія образу іи становлення канону в стетиці Візантії 8. Основні іде естетики європейського Середньовіччя (персоналії і проблем — на вибір) 9. Теорія образу в естетиці Київської Русі 10. Православний храм як філософсько-естетичний синтез 11. Естетика бароко 12. Естетика європейського Просвітництва (проблеми і персоналії — на вибір). 13. Естетика вітчизняного Просвітництва (проблеми і персоналії — на вибір). 14. Естетика класицизму (теорія і практика) 15. Естетика романтизму (проблеми і персоналії — на вибір). 16. Естетика екзистенціалізму. 17. Феноменологічна естетика 18 Психологізм в естетиці ХХ сторіччя 19. Естетика церемоній та ритуалів (эпоха — за вибором) 23. Естетика садово-паркового мистецтва. 24. Естетика реклами. 25. Художньо-естетична форма і доцільність в архітектурі. 26. Архітектурний простір сучасного міста. 27. Релігія і архітектурне мистецтво. 28. Побутова культура як відбиття релігійно-міфологічних уявлень. 29. Гендерний чинник у декоративно-прикладному мистецтві. 30. Архітектурний стиль як відбиття світогляду епохи. 1 План 2 Вступ - актуальність теми, стан проблематики, мета реферату, предмет дослідження, методи дослідження, автори які працювали над цією темою, порівняння, синтез, завдання дослідження. з Основна частина має складатися э розділів (мінімум З), в кожному розділі мінімум 2 підрозділи, кожний підрозділ має свою назву та висновок 4 Висновок загальний 5 Список літератури на 5-10 джерел В тексті необхідно виділяти посилання на книжки квадратними скобками
Конфиденциальные данные задания (точный адрес, телефон и т.д.) будут доступны только выбранному исполнителю