Создать задание

написать научную статью № 76996

350 грн
Оплата наличными
 1. Преподаватели
 2. Услуги репетиторов
  1. Домашний мастер
  2. Курьерские услуги
  3. Клининговые услуги
  4. Бытовые услуги
  5. Дизайн
  6. Отделочные работы
  7. Строительные работы
  8. Ремонт техники
  9. Работа в Интернете
  10. Реклама и маркетинг
  11. Логистические и складские услуги
  12. Разработка сайтов и приложений
  13. Услуги для животных
  14. Организация праздников
  15. Услуги тренеров
  16. Услуги красоты
  17. Деловые услуги
  18. Ремонт авто
 3. Написание работ
  1. Преподаватели по предметам
  2. Репетиторы иностранных языков
  3. Бюро переводов
  4. Преподаватели музыки
  5. Автоинструкторы
  6. Другие репетиторы
 4. Другое в написании работ
  1. Рефераты
  2. Курсовые
  3. Дипломные
  4. Конспекты
Выполнить 7 декабря 2015
Просрочено
Необходимо написать научную статью (экономика) согласно требованиям ВАК Украины (аннотація, постановка проблеми, стан дослідження і т.д.). Тематика - как повлияет вступление в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС на социальную политику в Украине. Использовать около 10 источников, в том числе текст Соглашения. Язык - украинский. Оплата на карточку. Кількість сторінок: 8-10. ? Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times. ? Стаття повинна мати елементи наукової новизни, чітко виділену актуальність. ? Стаття має бути структурованою, тобто містити елементи: “Постановка проблеми”, “ Аналіз останніх досліджень і публікацій”, “Постановка цілей”, “Виклад основного матеріалу”, “Висновки”, „Перспективи подальших досліджень”. ? Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху 2,0 см, знизу – 2,7 см. Колонтитули: нижній – 1,7 см (по центру проставляється сторінка ). ? анотація українською мовою (шрифт 11, напівжирний, 5-6 рядків, додатковий відступ 1см, з абзацу в 1см, між анотаціями відступ - 1 інтервал). ? Після анотації додати список ключових слів, як в авторефераті (5-6) на укр.. мові. ? Підзаголовки у статтях ( її структурні частини: “Постановка проблеми” тощо) давати малими літерами, напівжирний шрифт, 11, по центру. таблиці, формули малюнки не потрібні Список використаної літератури (повинен бути обов'язково, до нього слід включити посилання на монографії, статті, публікації в періодичних виданнях, іноземні видання; всього > 5 джерел) подається в кінці публікації – Times, 11пт, курсив (слово «Література» не ставиться). Джерела в ньому надаються в порядку посилань на них в тексті статті, наприклад, [2, с. 17]. Бажано, щоб в списку літератури були монографії, посилання на іноземні джерела, література була з строком видання – за останні 3 роки.
Конфиденциальные данные задания (точный адрес, телефон и т.д.) будут доступны только выбранному исполнителю