Офіційні правила участі у «Бонусній програмі»

Терміни та визначення

Бонусна Програма (Програма) —  комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість отримувати та накопичувати бонуси.

Організатор Програми —  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВО ВЕНЧЕРЗ». Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203, корпус 2А, літера «Ф», офіс 504.

Портал —  онлайн-сервіс (платформа) Kabanchik.ua розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://kabanchik.ua/, який знаходиться в користуванні Організатора Програми на підставі Ліцензійного договору з власником Порталу - Товариства з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036).

Учасник Програми —  будь-яка дієздатна особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка зареєстрована на Порталі та бере участь в Програмі згідно умов, що встановлює Організатор Програми.

Бонусний рахунок —  Учасника Програми – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора Програми, на якому накопичуються та зберігаються бонуси, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Учасника для оплати послуг або для зменшення вартості отриманих послуг Сервісів Порталу.

Бонус —  умовна облікова одиниця, яка нараховується на Бонусний рахунок Учасника програми в рамках Бонусної Програми відповідно до схем/умов нарахування, встановлених Організатором і які можна використати для розрахунку за послуги Організатора Програми відповідно до правил Програми.

Спеціальні програми лояльності —  розроблені Організатором Програми спеціальні бонусні програми, рекламні кампанії, акції та інші заходи, які діють в рамках Бонусної Програми строки та додаткові умови яких Організатор повідомляє Учасникам додатково шляхом розміщення на Порталі.

 • Територія та строки Програми

  • Програма діє на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIIІ у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та фактичної можливості функціонування Організатор Програми на зазначеній території) через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://kabanchik.ua/.
  • Бонусна Програми вступає в силу з моменту її роміщення на сайті https://kabanchik.ua/ та діє до 31 грудня 2020 року (включно), якщо Організатор Програми не повідомить про інше. Щодо строків дії Спеціальних програм лояльності Організатор Програми повідомляє додатково шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://kabanchik.ua/.
  • Організатор має право змінити період дії Програми, Території Програми, умов нарахування та використанні Бонусів та інших умов Програми, за умови оприлюднення таких змін на Порталі, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.
 • Участь у Програмі
  1. Учасником програми може стати зареєстрований користувач Порталу, який має повний обсяг цивільної дієздатності або правоздатності згідно із законодавством України та/або виконав інші умови заходів, які є частиною цієї Бонусної Програми.

   Додаткова інформація про Учасників та необхідні вимоги зазначається Організатором окремо щодо кожної окремої Спеціальної програми лояльності.

  2. Про умови Спеціальних програм лояльності, які впроваджуються Організатором можна додатково дізнатися з веб-сторінки https://kabanchik.ua/cabinet/payments.
  3. Одному зареєстрованому Учаснику Бонусної Програми одночасно в якості Виконавця або Замовника може бути присвоєно не більше одного Бонусного Рахунку в Програмі.
  4. У разі, якщо Учасник Програми порушує умови цієї Бонусної Програми та/або Спеціальних програм лояльності, які запроваджуються Організатором Програми та/або умови Договору-оферту та /або інших правил сайту https://kabanchik.ua/. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Бонусній Програмі такого Учасника шляхом ануляції бонусів з Бонусного рахунку за умови направлення такому Учаснику попереднього повідомлення. Організатор Програми не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.
  5. У випадку припинення надання Організатором Програми послуг Учаснику Програми, припинення Користувачу доступу до Порталу Бонусний рахунок такого Користувача анулюється разом з нарахованими на ньому Бонусами, які не підлягають відновленню.
  6. В разі порушення Користувачем умов Оферти Політики конфіденційності та/або інших Правил Організатор Програми має право припинити дію Бонусного рахунку такого Користувача та/або анулювати всі нараховані йому Бонуси.
  7. Користувачі можуть скористатися Бонусами виключно при здійсненні оплати або для зменшення вартості отриманих послуг Сервісів Порталу.
  8. Учасник надає право Організатору Програми надсилати йому інформацію про Спеціальні програми лояльності в рамках дії цієї Програми за допомогою смс-повідомлень та інших засобів комунікацій.
  9. Виконавець отримує право використовувати зараховані Бонуси тільки при умові успішного проходження процедури перевірки та після реєстрації на Порталі та верифікації номеру телефону. Замовник отримує право використовувати зараховані Бонуси після проходження процедури реєстрації на Сайті. При цьому Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також своєчасне інформування про зміну свого номеру телефону та інших даних.
 • Нарахування Бонусів
  1. У рамках дії Програми її Учасники накопичують Бонуси, що можуть бути використані згодом відповідно до діючих Правил участі та інших Спеціальних програм лояльності.
  2. Кількість накопичених Бонусів відображається на Бонусному рахунку Учасника програми у профілі.
  3. Організатор має право списувати з Бонусного Рахунку Учасника програми Бонуси, зараховані помилково, пов’язані з транзакцією, що була скасована, в разі припинення надання Учаснику програми послуг Організатором, порушення Учасником програми умов цих Правил та/або правил Спеціальних пропозицій та у інших випадках, передбачених цими Правилами.
 • Використання Бонусів
  1. Бонус не є засобом платежу, не може бути отриманий в грошовому еквіваленті, не є товаром/послугою/майном, в тому числі нематеріальним активом, і не може продаватися за оплату іншим Учасниками програми чи в інший спосіб передаватися третім особам.
  2. Скористатися нарахованими бонусами Учасник програми може після їх нарахування.
  3. Бонус можна використати для зменшення вартості послуг Організатора на Порталі: https://kabanchik.ua/ якщо Організатором не встановлено інше.
  4. Бонуси можуть бути використані протягом періоду, який вказаний Організатором Програми щодо кожної відповідної Спеціальної програми лояльності в рамках цієї Бонусної Програми.
  5. Якщо Учасник не використовує Бонуси протягом дії Спеціальної програми лояльності, за умови якщо Організатором Програми не вказано інше, такі Бонуси анулюються.
 • Інші умови
  1. Організатор Програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час. Інформація про внесені зміни публікується на Порталі та може направлятися Учаснику програми на його електронну пошту, яка вказана Учасником при реєстрації на Порталі.
  2. Організатор Програми залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час, повідомивши про це Учасника програми не пізніше ніж за один місяць через сайт https://kabanchik.ua/ та/або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Користувача.

В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Організатор Програми керується цими правилами та вимогами чинного законодавства України.